Relatiekracht

Om samen de problemen aan te pakken die als stel op je afkomen, moet je effectief met elkaar communiceren en op een systematische manier problemen aanpakken. De werkelijkheid is vaak anders. Veel partners verzanden in destructieve communicatiepatronen en communiceren vanuit impulsen en gekwetste gevoelens. En problemen oplossen doen ze vaak chaotisch.

Tijdens 6 bijeenkomsten worden partners daarom toegerust met die communicatieve en probleemoplossende vaardigheden waardoor ze problemen voortaan wel kunnen oplossen. Dat helpt hen niet alleen bij het oplossen van de problemen die nú spelen, maar ook bij toekomstige problemen.

Zie ook ibt-academie.nl

Paar Op zoek naar Down

The first step towards success is taken when you refuse to be a captive of the environment in which you find yourself.

Mark Caine