top of page

Relatiekracht

Om samen de problemen aan te pakken die als stel op je afkomen, moet je effectief met elkaar communiceren en op een systematische manier problemen aanpakken. De werkelijkheid is vaak anders. Veel partners verzanden in destructieve communicatiepatronen en communiceren vanuit impulsen en gekwetste gevoelens. En problemen oplossen doen ze vaak chaotisch.

Tijdens 6 bijeenkomsten worden partners daarom toegerust met die communicatieve en probleemoplossende vaardigheden waardoor ze problemen voortaan wel kunnen oplossen. Dat helpt hen niet alleen bij het oplossen van de problemen die nú spelen, maar ook bij toekomstige problemen.

Zie ook Relatiekracht.com en ibt-academie.nl

bruiloft Schoenen

All real and lasting change starts with us first.

Otherwise, we will end up in a similar situation

but in different circumstances.

bottom of page